• Kolpa Resort Glamping SLO

Slovenski naravni biseri: Belokranjski steljniki


Steljniki predstavljajo značilno belokranjsko kulturno krajino, a se — zaradi drugačnega načina kmetovanja kot nekoč — zaraščajo. Območja, porasla z brezovim gozdom in podrastjo orlove praproti sodijo med najbolj prepoznavne naravne znamenitosti Bele krajine. Steljniki ne predstavljajo le značilne kulturne krajine na jugovzhodnem koncu Slovenije, marveč so tudi zakladnica številnih rastlinskih in živalskih vrst.


Na poti iz Metlike proti Drašičem si je mogoče ogledati tipično belokranjsko steljniško kulturno krajino in sožitje med brezami in praprotjo. Bolje vzdrževane steljnike najdete v vasi; Slamna vasa, Boldraž, Vinomer in v DRašičih, kjer še uporabljajo suho praprot za nastiljanje živin.

#slovenskibiser #slovenskanaravnaznamenitost #naravnaznamenitost

29 views

Connect:

Contact

T: +386 31 877 754
+ 386 41 671 871 

E: info@minisport.si

7972_1554119221_slo_destination_gold.jpg

Splošni pogoji najema - terms & Conditions

KOLPA Resort GLAMPING, Krasinec 1,
8332 GRADAC, SLOVENIJA

 

Operacija vzpostavitev glamping resorta na reki KOLPI je sofinancirata iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

  • Pinterest
  • YouTube
  • White Instagram Icon
  • Facebook Reflection
  • Trip Advisor App Icon