top of page

Odgovorno z reko Kolpo

Updated: Mar 2, 2022

Vsako leto, 2. februarja, v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih obeležujemo Svetovni dan mokrišč.

Pri tem je poudarjena vloga mokrišč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, ki jih kljub ozaveščanju še vedno pospešeno uničujemo in spreminjamo.

Reka Kolpa
Reka Kolpa

Teme o mokriščih smo se danes dotaknili zato, ker jih poznamo tudi v Beli krajini in za Krajinski park Kolpa ste zagotovo že slišali.

Bolj kot po tipičnih mokriščih oziroma večjih vodnatih površinah je Krajinski park Kolpa znan po enkratni reki Kolpi.


Bela krajina načeloma ne predstavlja okolja močvirij in jezer, so pa v tem delu Slovenije znani kali, ki jih umeščamo v to kategorijo. V zadnjih desetih letih je Belokranjcem skupaj s prebivalci zavarovanega območja narave uspelo nekaj le-teh oživeti.


Večina kalov danes ne služi več za napajanje živine (Tisti kali, ki še vedno služijo napajanju živine, imajo zagotovljeno trajno vzdrževanje.), so pa prevzeli nekaj drugih pomembnih funkcij, kot recimo odličen prostor za bivanje dvoživk, plazilcev, žuželk …


Kali so tudi prijetno okolje za obisk pohodnikov. Po vsem svetu gledano je bilo v zadnjih 300 letih uničenih več kot 87 % mokrišč, tudi v Sloveniji veljajo mokrišča za najbolj ogrožene ekosisteme.

Pa se zavedamo pomena mokrišč? Namreč z izgubo le-teh izgubljamo biotsko raznovrstnost in funkcije, ki jih mokrišča opravljajo.


Že res, da Kolpa in Bela krajina v svetovnem merilu ne pomenita veliko, sta pa za naše okolje in vzdrževanje naravnega ravnovesja zelo pomembna in prav je, da jim namenimo vso skrb, da ju ohranimo v kar se da dobri kondiciji.


Vodna telesa, še posebej reka Kolpa, nudijo dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, sploh recimo pestrost ribjega sveta, ki je v Beli krajini najpestrejši, pa tudi ptičjega – vodni in drugi ptiči.


Z današnjim kratkim zapisom smo vas želeli spodbuditi k odgovornejšemu ravnanju z reko Kolpo in ostalimi vodnimi površinami, saj jih bomo le na tak način ohranili pri življenju.

Namakanje v Kolpi v poletnih dneh je všeč prav vsem, se strinjamo? Poskrbimo, da nas bo v vročinskih temperaturah hladila še dolgo.

18 views0 comments

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page