top of page

Potujmo trajnostno

Trajnostni turizem, o katerem se tako močno sliši v zadnjih nekaj letih, ni le modna muha, pač pa bi mu lahko rekli kar nujna stalnica oziroma obvezna nova normalnost, do katere so nas pripeljale predvsem podnebne spremembe, za katere smo v največji možni meri krivi kar sami. Realnost novega časa ali pa izziv, ki je že in še bo prerazporedil mnoge turistične tokove.


Vedenje potrošnikov se v zadnjih letih hitro spreminja in potrošnik je tudi turist, ki vse pogosteje išče zelene, trajnostno usmerjene destinacije, za katero se imamo tudi v Kolpa Glamping Resortu.


Kaj zeleni turizem prav za prav je?


S pojmom zeleni turizem mislimo na vse poglede trajnostnega turizma, ki temelji na štirih principih, in sicer okoljskem, družbeno-kulturnem, gospodarskem in podnebnem.

Trajnostne oblike turizma postajajo nujna smer razvoja, saj bo konkurenčen le tisti turizem, ki bo temeljil na ekonomski uspešnosti poslovanja ter bo hkrati prizanesljiv so naravnega, kulturnega in socialnega okolja.


Kaj torej je trajnostni turizem oziroma kako bi ga kar najbolje opisali?


Zagotovo je trajnostni turizem ena izmed osrednjih tematik proučevanja na področju turizma. K njegove razvoju pa sta se zavezali tako politika na evropski ravni kot tudi Slovenija, prioriteto strategije pa opišejo besede zeleno, trajnostno in odgovorno.Trajnostni turizem je torej turizem, ki v celoti upošteva sedanje in prihodnje gospodarske, družbene in okoljske vplive, ki obravnavajo potrebe obiskovalcev, industrije, okolja, gostiteljskih skupnosti. Je turizem, ki naravnemu in družbenemu okolju prinaša čim manj negativnih učinkov in maksimizira pozitivne.


Pri zagotavljanju načel trajnostnega turizma je zelo pomembno, da razumemo percepcije turistov, njihovo motivacijo in nenazadnje zadovoljstvo ter vse našteto obravnavamo kot del družbenega stebra trajnostnega razvoja.


Izrednega pomena je tudi razumevanje odnosa med motivi turistov, samo sposobnostjo destinacije za zmožnostjo zadovoljitve gostov ter zaznavami lokalnega prebivalstva.

Naštete izzive v Kolpa Glamping Resortu ne ignoriramo, pač pa ob koncu vsake sezone poglobljeno razmišljamo o nadaljnjih možnostih izboljšanja. Tudi ob koncu lanske sezone smo pregledali recenzije in uvedli kar nekaj novosti, nad katerimi smo sami navdušeni in verjamemo, da boste vi, naši gostje, prav tako.


Želeli smo vam sporočiti, da vaše želje slišimo, vaše potrebe razumemo in se zato nenehno trudimo zagotavljati pogoje, ob katerih se boste pri nas počutili želeno, sproščeno.


Bela krajina je res da bela zaradi belih brez in belih noš, je pa njena narava čudovitih zelenih odtenkov in želimo si, da bi bila takšna tudi vaša izkušnja z nami – zelena, naklonjena zelenemu.

61 views0 comments

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page