top of page

Okolju prijazna namestitev – to smo mi

Updated: Mar 29, 2023

Z letošnjo sezono, ki je že tu, seveda prihaja tudi nekaj novosti, ki smo jih uvedli za vas. Novosti, nagrade, certifikati – vse to nam predstavlja dodatno potrditev za naše predano delo in trud.


Zelene politike se v našem resortu poslužujemo praktično od samega začetka, saj smo mnenja, da lahko le na način zagotavljanja kriterijev trajnostnega turizma ustvarjamo turizem, ki traja.


Zeleno razmišljanje smo v vodstvu Kolpa Glamping Resorta želeli tudi formalno umestiti v svoje poslovanje in preko mednarodnih standardov preveriti naravnanost našega delovanja. Zeleni ključ je torej vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji.


Lahko bi rekli, da gre za prestižni okoljski znak, ki podjetja zavezuje, da v certificiranih obratih spoštujejo oziroma spoštujemo stroge kriterije, ki jih določa Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo. In ta ključ imamo od zdaj naprej tudi mi. Z razlogom ponosni, se strinjate?


Okoljski znak Zeleni ključ vam, našim dragim gostom, predstavlja opcijo certificirane turistične izbire, kar pomeni, da kot ponudnik nastanitve ustrezamo okoljskim standardom s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. V praksi vam lahko to razložimo tako, da vas bomo v bodoče še bolj vključevali in obveščali o trajnostnih in okolju prijaznejših ukrepih, ki veljajo pri nas oziroma katere si prizadevamo izpolnjevati.


Naši trenutni ukrepi so naravnani v smeri zmanjšanja porabe virov energije in količine odpadkov ter posledično stroškov poslovanja. Verjamemo, da tako kot nam tudi vam skrb za okolje predstavlja pomembno življenjsko vrednoto ter da je lahko novo pridobljeni ključ ključnega pomena za izbiro našega resorta. Vsaj nam bi odtehtal večinski del odločitve.


Zeleni ključ, kot že samo ime pove, predstavlja zavezanost okolju, trajnostnemu razvoju, in za nas predstavlja izjemen dosežek, katerega pričakovanja se bomo trudili izpolnjevati.Dragi naši gosti oziroma sledilci/bralci, prav vsak med nami ima vpliv na okolje, konkretneje, na trajnost (belokranjskega) turizma. Naj današnji zapis ne predstavlja samo informiranosti o tem, da se v resortu poslužujemo zelene politike in za svoje prizadevnosti prejemamo pomembne certifikate, pač pa naj velja kot apel vsem vam, ki nas berete – mi smo tisti, ki smo odgovorni za zeleno naravo, ki nas obdaja.


Mi smo tisti, ki jo lahko ohranimo zeleno. Trajnostnega ravnanja z energijo in odpadki bi se moral vsak med nami posluževati v vsakdanjem življenju, ne samo na počitnicah, ko to od nas pričakujejo nastanitveni ponudniki.


Nam je zelena Bela krajina zares všečna in zeleno bi jo želeli gledati tudi naslednjih nekaj let. Začnimo preprosto z recikliranjem, podpiranjem lokalnega kmetijstva in ostalimi majhnimi koraki, ki vodijo k velikim – zelenim – ciljem.

69 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page