top of page

Izbrana kakovost z Dolenjske

“Vi veste kaj delate”, nas je danes povzdignil dr. Janez Bogataj, ko smo kot eni redkih ponudnikov nastanitev, prejeli znak izbrana kakovost Dolenjske. Strokovna komisija v sestavi dr. Janez Bogataj, dr. Živa Deu, dr. Tanja Štuhec Lešnik in Franc Jezeršek, nas je obiskala pred časom, danes pa prejeli certifikat, na katerega smo še posebej ponosni! - - - - You know what you are doing," Dr. Janez Bogataj said, when as one of the few providers of accommodation, received the sign of the selected quality of Dolenjska. The expert commission composed of Janez Bogataj, Živa Deu, Tanja Štuhec Lešnik in Franc Jezeršek visited us a while ago.

We are extremely proud of this recognition. 💚
Certifikat Dobrote Dolenjske je sinonim kakovosti, pristnosti, lokalnosti in trajnosti. V strokovni komisiji je v sedmih kategorijah ocenjevanja sodelovalo kar 9 neodvisnih zunanjih strokovnjakov:

3 redni člani strokovne komisije s predsednikom dr. Janezom Bogatajem ter članoma dr. Tanja Lešnik Štuhec (Fakulteta za turizem UM) in Franc Jezeršek (Dvor Jezeršek); ter 4. član strokovne komisije glede na področje svojega delovanja: etnologinja Ivica Križ, oblikovalka Snežana Madić Lešnik, Ilona Stermecki iz turistične agencije Vandrovček, Nejc Pozvek iz Fakultete za turizem UN v MB, Mojca Polak iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor ter arhitektka dr. Živa Deu.

Tako danes kolektivna blagovna znamka Dobrote Dolenjske sestavlja 73 certificiranih ponudnikov z območja celotne Dolenjske s 455 različnimi izdelki in storitvami.

Po pravilnikih mora certificirani izdelek vsebovati vsaj 70 % surovin dolenjskega porekla, kar nas uvršča med najbolj “zahtevne” slovenske kolektivne blagovne znamke. S tako visokim odstotkom lokalnih surovin potrošniku zares zagotavljamo maksimalno identiteto, pristnost in sledljivost izdelkov.

10 views0 comments
bottom of page